Tjenester

 • Strategisk rådgivning

  Navigator har lang erfaring i strategiutvikling sammen med våre klienter. Vi anser det som spesielt viktig at all kommunikasjon er basert på en nøye gjennomtenkt strategisk prosess. Over tid vil dette gi de beste resultater og dessuten være mest kostnadseffektivt.

 • Budskapsutvikling

  Utvikling og vinkling av budskap er en prosess som krever spesialkompetanse og evne til formulering, så vel skriftlig som muntlig. Et budskap skal fange oppmerksomhet, bli tolket på riktig måte av mottakerne og få den ønskede effekt. Her har Navigator den spesielle fordel at våre medarbeidere har arbeidet med budskapsutvikling i mange tiår.

 • Mediehåndtering

  Media skal håndteres godt, uansett om de jakter den gode eller den dårlige nyheten. Kontakt med media kan bygge troverdighet – eller rive den ned. Om man på forhånd har gjennomtenkt møtet med journalistene blir resultatet best. Vi har lang erfaring både som journalist, talsperson og rådgiver, og gir råd basert på det. Overvåkning og analyse av nyhetsbildet inngår som en sentral del av vårt arbeid.

 • Skrivekurs

  Å skrive er å fortelle. Uansett om det er en rapport, en novelle, et debattinnlegg, en roman eller en lærebok. Formen kan variere, men forutsetningene for å skrive godt er de samme. Vi tilbyr skrivekurs med vår erfarne forfatter Hans Christian Erlandsen ved roret. Vi gir deg tips om klarere språk, eller hvordan du kan fortelle mer med færre ord. Kanskje også irritere, fordi å skrive er veldig personlig. Slik skal det være! Uansett skal et skrivekurs gi påfyll og mane til ettertanke

 • Myndighetskontakt

  Myndighetene engasjerer seg på stadig flere områder i samfunnet, og er ikke minst aktive når det gjelder rammebetingelser for næringslivet. For å bli hørt og tilgodesett i et samfunn som blir stadig mer komplekst er det viktig å knytte kontakter, overvåke utviklingen og drive direkte påvirkning. Et langsiktig og målrettet arbeid på dette området gjør svært ofte at forvaltning og politikere tar hensyn til spesielle behov og interesser.

 • Innholdsutvikling

  Det godt skrevne skal fange leseren og holde ham og henne i en skruestikke. Man har lykkes når de hyler: ”Jeg måtte lese, klarte ikke å legge det fra meg!”. Vi har skrevet bøker med en komplisert historie, hele aviser og magasiner samt kortere artikler og kommentarer. I tillegg bistår vi med utvikling av innhold til nettsider og sosiale medier. Gode tekster har en varig verdi, de bygger omdømme og medfører en spennende prosess når de er i arbeid.

 • Omdømmebygging

  Omdømmeutvikling må være kontinuerlig prosess forankret i bedriftens ledelse og som handler om å skape balanse mellom det virksomheten er og står for, og de oppfatningene som ulike grupper har om den og som påvirker deres atferd. I samarbeid med våre kunder setter vi opp analyser og tidsplaner for bedriftens omdømmeutvikling.

 • Merkevarebygging

  Merkevarebygging innebærer å skape et positivt bilde av et produkt hos forbrukerne. Navigator har for ulike klienter bygget verdier inn i kundens merkevare. Gjennom bruk av ulike verktøy vil man over tid kunne oppnå en betydelig effekt. Dette kommer i tillegg til den mer tradisjonelle merkevarebygging gjennom reklame.

 • Analyse

  Analyser er et verdifullt element i utarbeidelsen av ulike typer strategier. Vi har bred erfaring med både kvantitative og kvalitative undersøkelser. De kvantitative gjør vi gjerne i samarbeid med eksterne analysebyråer. De kvalitative analysene gjør vi best selv, uansett om de er i forhold til markedet eller til de politiske og samfunnsmessige områder.

 • Allianser

  Vi har også gode allianser innenfor følgende områder:

  • Web-design
  • Grafisk design
  • Reklame
  • Event-byråer
  • Trykking
  • Forlag
  • Fotografer
  • Korrektur
  • Analysebyråer
  • Advokater
  • Ledelse- og organisasjonsutvikling