Dankert Freilem

Assosiert medarbeider / kommunikasjonsrådgiver

+47 932 37 000

dankert.freilem@norpr.no


Dankert Freilem (f. 1946) er kommunikasjonsrådgiver og assosiert samarbeidspartner. Han arbeider særlig med mediehåndtering, strategisk og politisk kommunikasjon samt myndighetskontakt. Men også coaching og organisasjonsutvikling. Freilem arbeidet 20 år i NRK (Marienlyst), de siste årene i Nyhetsredaksjonen. Han har ledelses- og kommunikasjonserfaring fra Statkraft, NHO/Transport, Concordia Bus BV og Rådet for Drammensregionen. Videre har Freilem mangeårig politisk erfaring fra Stortinget (varamedlem), 16 år i Fylkestinget/Buskerud fylke og fra lokalpolitikk. Han har/har hatt ca. 40 verv som styreleder eller -medlem i næringsliv, off. sektor og organisasjoner. Freilem har juridisk utdannelse fra Universitetet i Bergen.