NAVIGATOR – EN KUNNSKAPSBEDRIFT

seilbåt

Navigator betyr «den som styrer». Vi synes det passer bra på selskapet vårt, for det vi kan er kommunikasjon. I et samfunn hvor informasjonsstøyen bare øker er evnen til å styre og målrette et budskap av stadig større betydning. Budskapet kan rettes mot markedet, media, egne ansatte, opinionen eller det politiske miljø.

Navigator hjelper med å utforme budskapet, prioritere hvem som skal være mottagere og gi råd om hvilke informasjonskanaler som er best egnet i tett samarbeid med kunden. Kommunikasjon er å formidle et budskap til andre. Navigator har ansatte med erfaring fra media, politikk, næringsliv og organisasjonsliv. Vi er vant med analyser og lager gode kart for navigasjon i de fleste farvann.

Vi har vår kjernekompetanse innen IT- og telecombransjen, men jobber også med kunder innen sektorer som helse, livsstil, reiseliv, offentlig sektor, industri- og petroleumsvirksomhet, næringslivsorganisasjoner og finansinstitusjoner.

Vi ønsker å være en solid samarbeidspartner for våre kunder. Vi har et bredt internasjonalt kontaktnett, og på PR-siden samarbeider vi med en rekke byråer og byråkjeder i Norden, Europa for øvrig og i USA.

I Navigator har vi noen felles verdier som gir retning for vårt arbeid og våre holdninger. Det skal være enkelt å forholde seg til Navigator. Du kjenner oss igjen på den høye kvaliteten, og ved at vi verdsetter et enkelt men godt budskap. Vi baserer alt vårt arbeid på følgende tre verdier:

  • Kunnskap
    Vår kunnskap og kompetanse som redaksjonell bidragsyter skal gi kunden en positiv utvikling gjennom å være en uuttømmelig kilde av gode, produktive ideer. I Navigator finnes det mye kunnskap og opparbeidet kompetanse. Vi bruker dette aktivt for å gi kunden den beste løsningen.
  • Engasjement
    Der kunnskap er grunnmuren, er engasjement og kreativitet selve byggverket. Her på kontoret jobber det mennesker som er glødende opptatt av kommunikasjon. Vi kjenner våre kunder og er stolte av å kunne hjelpe dem med å nå sine kommunikasjonsmessige mål.
  • Enkelhet
    Vi formidler enkle og klare budskap.