Alle tjenester


 

 


Strategisk rådgivning

Navigator har lang erfaring i strategiutvikling sammen med våre klienter. Vi anser det som spesielt viktig at all kommunikasjon er basert på en nøye gjennomtenkt strategisk prosess. Over tid vil dette gi de beste resultater og dessuten være mest kostnadseffektivt.


Medierådgivning og medieovervåkning

Det er av stor betydning å opptre profesjonelt overfor media. Å bygge gode relasjoner til media er dessuten en viktig investering. Navigator hjelper sine klienter med dette samt bidrar med budskapsutvikling og råd om valg mellom de ulike mediekanaler. Overvåkning og analyse av nyhetsbildet inngår som en sentral del av vårt arbeid.


Analyse

Analyser er et verdifullt element i utarbeidelsen av ulike typer strategier. Vi har bred erfaring med både kvantitative og kvalitative undersøkelser. De kvantitative gjør vi gjerne i samarbeid med eksterne analysebyråer. De kvalitative analysene gjør vi best selv, uansett om de er i forhold til markedet eller til de politiske og samfunnsmessige områder.


Budskapsutvikling

Utvikling og vinkling av budskap er en prosess som krever spesialkompetanse og evne til formulering, så vel skriftlig som muntlig. Et budskap skal fange oppmerksomhet, bli tolket på riktig måte av mottakerne og få den ønskede effekt. Her har Navigator den spesielle fordel at våre medarbeidere har arbeidet med budskapsutvikling i mange tiår.


Myndighetskontakt

Myndighetene engasjerer seg på stadig flere områder i samfunnet, og er ikke minst aktive når det gjelder rammebetingelser for næringslivet. For å bli hørt og tilgodesett i et samfunn som blir stadig mer komplekst er det viktig å knytte kontakter, overvåke utviklingen og drive direkte påvirkning. Et langsiktig og målrettet arbeid på dette området gjør svært ofte at forvaltning og politikere tar hensyn til spesielle behov og interesser.


Merkevarebygging

Merkevarebygging innebærer å skape et positivt bilde av et produkt hos forbrukerne. Navigator har for ulike klienter bygget verdier inn i kundens merkevare. Gjennom bruk av ulike verktøy vil man over tid kunne oppnå en betydelig effekt. Dette kommer i tillegg til den mer tradisjonelle merkevarebygging gjennom reklame.


Omdømmeutvikling

Omdømmeutvikling må være kontinuerlig prosess forankret i bedriftens ledelse og som handler om å skape balanse mellom det virksomheten er og står for, og de oppfatningene som ulike grupper har om den og som påvirker deres atferd. I samarbeid med våre kunder setter vi opp analyser og tidsplaner for bedriftens omdømmeutvikling.


Mediehåndtering

Media skal håndteres godt, uansett om de jakter den gode eller den dårlige nyheten. Kontakt med media kan bygge troverdighet – eller rive den ned. Om man på forhånd har gjennomtenkt møtet med journalistene blir resultatet best. Vi har lang erfaring både som journalist, talsperson og rådgiver, og gir råd basert på det.


Skrivekompetanse

Det godt skrevne skal fange leseren og holde ham og henne i en skruestikke. Man har lykkes når de hyler: ”Jeg måtte lese, klarte ikke å legge det fra meg!”. Vi har skrevet alt fra bøker med en komplisert historie til hele aviser eller den korte artikkelen. Navigator har altså lang erfaring med å skrive bøker. Gode tekster har en varig verdi, de bygger omdømme og medfører en spennende prosess når de er i arbeid.


Allianser

Vi har også gode allianser innenfor følgende områder:

• Web-design

• Grafisk design

• Reklame • Event-byråer

• Trykking

• Forlag

•Fotografer

• Korrektur

• Analysebyråer

• Advokater

• Ledelse- og organisasjonsutvikling