Hans Christian Erlandsen

Assosiert medarbeider / forfatter

+47 934 63 443
erlandsen@navigator.no


Cand. mag fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet i Aftenposten i åtte år (næringslivsredaksjonen og politisk avdeling) og vært politisk rådgiver for utenriksminister Svenn Stray fra 1981 til 1985. Erlandsen etablerte Alpha Beta media AS i 1988 (endret navn til Navigator Kommunikasjon AS i 1998) og er i dag en av to partnere. Hans Christian har hatt informasjonsansvaret for polfarerne Erling Kagge og Børge Ousland. Han har skrevet mer enn 20 bøker om oljevirksomhet,våpenindustri, pengesedler og Norges forhold til Europa. Fra 2000 – 2005 var Hans Christian redaktør for tidsskriftet Stat & styring.